W ubiegłym roku, z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej, rozpoczął się III Kongres Demograficzny, w ramach którego organizowane są liczne konferencje, debaty oraz dyskusje poświęcone zmianom demograficznym i ich konsekwencjom w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Jednym z wydarzeń odbywających się w trakcie Kongresu, będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość”, której współorganizatorem jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się 19 września w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i przeprowadzona będzie w formie hybrydowej.

Link do wydarzenia już wkrótce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są również na stronie III Kongresu Demograficznego https://kd.stat.gov.pl/.