Europejskie badanie poczucia bezpieczeństwa (EU-GBV) 01.08-30.11.2022