Podstawowe dane o działalności scenicznej w 2019 r., tj. liczba teatrów i instytucji muzycznych, miejsc na widowni, zorganizowanych przedstawień i koncertów oraz widzów, a także podstawowe wskaźniki  i miejsce województwa dolnośląskiego w rankingu z innymi województwami.

Dolnośląskie było w 2019 r. czwartym województwem w Polsce pod względem liczby teatrów i instytucji muzycznych działających na jego terenie. Odnotowano tutaj wyższy niż przeciętnie w kraju wskaźnik uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez te instytucje.