Działalność muzeów i ich oddziałów w województwie dolnośląskim w 2019 r. na tle innych województw i kraju. Liczba placówek, posiadanych przez nie muzealiów, zorganizowanych wystaw oraz zwiedzających.

Pod względem liczby zgromadzonych muzealiów nasze województwo zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim i małopolskim. Dolnośląskie zorganizowało w 2019 r. najwięcej wystaw czasowych obcych w Polsce.