Badanie Budżetu Czasu Ludności jest cyklicznym badaniem ankietowym, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny co 10 lat. Uczestnicy badania proszeni są o prowadzenie zapisów wykonywanych przez siebie czynności w ciągu dwóch wskazanych dni. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną w całym kraju, co oznacza, że spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest grupa, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Badanie Budżetu Czasu Ludności prowadzone w Polsce w 2023 r. jest częścią zharmonizowanych europejskich badań nad wykorzystaniem czasu. Poprzednią rundę badań (tzw. rundę 2010) przeprowadzono w 18 krajach europejskich, które realizowały badanie w latach 2008-2013.