Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku:

  • w styczniu (dotyczy II półrocza roku poprzedniego),
  • w lipcu (dotyczy I półrocza bieżącego roku).

Wyniki badania prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i w marcu roku następnego.

Metoda badania

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.