W dniu 24 listopada br., w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, przy ul. Walońskiej 3-5 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Wydarzenie pn. arcySPRAWNI - przystanek Dolny Śląsk jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem tego wydarzenia jest informowanie i przypominanie społeczeństwu o sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych mieszkających na Dolnym Śląsku. Spotkaniu towarzyszyć będą występy artystyczne organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program w załączeniu.