Przedstawiamy ilustrowaną znaczkami pocztowymi okolicznościową publikację poświęconą uchodźcom na świecie. Jest to kolejna publikacja o takim charakterze – w połowie 2021 r. wydaliśmy w 3 częściach opracowanie o spisach powszechnych na znaczkach pocztowych, w październiku pojawiła się publikacja z okazji Europejskiego Dnia Statystyki, a w grudniu z okazji Bożego Narodzenia zostały pokazane znaczki bożonarodzeniowe ilustrując dane o strukturze wyznaniowej wybranych państw.

Struktura niniejszego opracowania różni się od wyżej wymienionych – po przedstawieniu przyczyn pojawiania się uchodźców oraz prawa międzynarodowego na ten temat zostaną przytoczone główne statystyki w skali świata, następnie pokażemy w zwartym bloku jako ilustrację graficzną znaczki wydane w kilkunastu państwach z okazji Światowego Roku Uchodźców, a w ostatniej części podstawowe dane o napływie uchodźców z Ukrainy do Polski i do Wrocławia.