Financial results of economic entities in dolnośląskie voivodship 2013-2015

View QR Code A A A save as pdf print
Date of publication: 28.12.2016

W niniejszym opracowaniu przedstawiono dane o przychodach, kosztach, wynikach finansowych, aktywach obrotowych, wskaźnikach ekonomicznych oraz wybranych źródłach finansowania majątku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w latach 2013-2015.
Wyniki badania zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji i działów PKD 2007 oraz powiatów. Zbiór danych statystycznych w formie tabelarycznej uzupełniają uwagi metodologiczne zawierające opis zakresu badania i objaśnienia podstawowych pojęć oraz komentarz analityczny. Wybrane zjawiska i relacje zilustrowano na wykresach i mapach.

By: województwo, sekcje i wybrane działy sekcji C — przetwórstwo przemysłowe wg PKD 2007, sektory własności.
up