Calendar

View QR Code A A A save as pdf print

May 2019

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
1
News from day: 21 May 2019
22 23 24 25 26
27 28 29
2
News from day: 30 May 2019
31 1 2
21
May

Report on the socio-economic situation of donośląskie voivodship in 2018

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Read more
30
May

Wrocław - socio-economic situation I quarter 2019

Data and indicators describing the economic situation of Wrocław supplemented by social issues and significant indicators of the economic situation in selected cities.
Read more
30
May

Statistcical Bulletin of Dolnośląskie Voivodship I quarter 2019

Basic indices characterising the socio-economic situation of the voivodship, i.a. in terms of the labour market, and wages and salaries, prices, finances, agriculture, industry, construction, trade and public safety.
Read more
up