Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2720.142.2018
Zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń 106, 501, 502, 512 w budynku Urzędy Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 30.10.2018 08.11.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 30.10.2018
Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 1 30.10.2018
Załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 2 30.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Przykładowa wizualizacja 30.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie 30.10.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz zamówień 30.10.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 30.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia 15.11.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania w części II zamówienia 10.12.2018
WRO-WA.2720.213.2018
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług cateringowych podczas trzech trzydniowych szkoleń pn. „Analiza danych i programowanie w środowisku R” w ramach realizacji projektu unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. 10.10.2018 18.10.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OPZ 10.10.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 10.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy 10.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 10.10.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wzór umowy 10.10.2018
Załącznik nr 2 do umowy - zlecenie usługi 10.10.2018
Załącznik nr 4 do umowy - protokół odbioru 10.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.10.2018
WRO-WA.2720.169.2018
Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1800 sztuk kocy piknikowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek rzeczowy dla gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych w 2018 roku 05.10.2018 11.10.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 05.10.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy 05.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 05.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 05.10.2018
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 10.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2018
WRO-WA.2720.181.2018
Zapytanie ofertowe na: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu 14.09.2018 21.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 14.09.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 14.09.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 14.09.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.09.2018
WRO-WA.2720.185.2018
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Analiza danych w środowisku R” w ramach realizacji projektu unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” 11.09.2018 19.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 11.09.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 11.09.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 11.09.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy wraz z załącznikami 11.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.09.2018
WRO-WA.2151.4.2018
Zapytanie ofertowe na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową i remontem dwóch sanitariatów w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31 – Etap 1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych – Etap 2 07.09.2018 19.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_OPZ 07.09.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 07.09.2018
Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 07.09.2018
Zalacznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 07.09.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wzór umowy - etap 1 i 2 07.09.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 16.11.2018
WRO-WA.261.7.2018
Zapytanie ofertowe na: Modernizację instalacji Systemu Alarmowania Pożaru (SAP) w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1 31.08.2018 11.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 31.08.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 31.08.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 31.08.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy z załącznikami 31.08.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - PRZEDMIAR 31.08.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego- Projekt techniczny 31.08.2018
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 06.09.2018
Rysunki projektu instalacji SAP (rzuty od piwnicy do poddasza) 06.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.09.2018
WRO-WA.2720.164.2018
Zapytanie ofertowe na: dostawę około 78 sztuk elektronicznego odstraszacza psów i kotów na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 27.08.2018 05.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego _Formularz ofertowy 27.08.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz cenowy 27.08.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Oświadczenie Wykonawcy 27.08.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_wzór umowy 27.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.09.2018
WRO-WA.2720.174.2018
Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie tablicy informacyjnej kolorowej zewnętrznej na budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 31 na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”. 14.08.2018 22.08.2018
Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego_Formularz ofertowy 14.08.2018
Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Oświadczenie wykonawcy 14.08.2018
Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Wzór umowy 14.08.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_Wizualizacja 14.08.2018
Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty 23.08.2018
WRO-WA.2720.152.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę trzech zestawów komputerowych do zabezpieczenia technicznego badania 90002 – lokalne planowanie i zagospodarowanie na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 03.08.2018 10.08.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy 03.08.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 03.08.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy 03.08.2018
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy 03.08.2018
Odpowiedź na pytanie wykonawcy i modyfikacja zapisów formularza cenowego 08.08.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_Formularz cenowy_Modyfikacja z 08 08 2018 08.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WRO-WA.2720.152.2018.pdf 14.08.2018
  1  2  3  4  5    
Do góry