Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2152.80.2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 i części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyńska 65. 17.12.2018 27.12.2018
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 17.12.2018
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 17.12.2018
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy 17.12.2018
Załącznik nr 4 - wykaz usług dot. części I 17.12.2018
Załącznik nr 4a - wykaz usług dot. części II 17.12.2018
Załącznik nr 5 - wzór umowy 17.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie 28.12.2018
WRO-WA.2720.247.2018
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą około 30 zestawów komputerowych z monitorem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 28.11.2018 05.12.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 28.11.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy 28.11.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 28.11.2018
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 28.11.2018
Odpowiedź na pytania wykonawcy 03 12 2018 03.12.2018
Odpowiedź na pytania wykonawcy 04 12 2018 04.12.2018
Odpowiedź na pytania wykonawcy 05 12 2018 05.12.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2018
WRO-WA.2720.250.2018
Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie badania termowizyjnego wybranych części budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 14 23.11.2018 03.12.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 23.11.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 23.11.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 23.11.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 23.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.12.2018
WRO-WA.2150.3.2018
Zapytanie ofertowe na: Remont siedmiu uszkodzonych elementów ozdobnych na elewacji budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1 22.11.2018 29.11.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego- Formularz ofertowy 22.11.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 22.11.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 22.11.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy wraz z załącznikami 22.11.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Szkic - wymiary elementu ozdobnego 22.11.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2018
WRO-WA.2720.237.2018
Zapytanie ofertowe na: na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie czterech central telefonicznych wraz z dodatkowym wyposażeniem, niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 30.10.2018 09.11.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 30.10.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 30.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 30.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy 30.10.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz zamówień 30.10.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 30.10.2018
Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru ilościowo-jakościowego 30.10.2018
Załącznik nr 4 do umowy – Protokół odbioru jakościowego 30.10.2018
Załącznik nr 5 do umowy – Zgłoszenie awarii 30.10.2018
Załącznik nr 6 do umowy – Protokół z naprawy 30.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2018
WRO-WA.2720.142.2018
Zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli biurowych wraz z montażem do pomieszczeń 106, 501, 502, 512 w budynku Urzędy Statystycznego we Wrocławiu, ul. Oławska 31 30.10.2018 08.11.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 30.10.2018
Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 1 30.10.2018
Załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy 2 30.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Przykładowa wizualizacja 30.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie 30.10.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz zamówień 30.10.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 30.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia 15.11.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania w części II zamówienia 10.12.2018
WRO-WA.2720.213.2018
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług cateringowych podczas trzech trzydniowych szkoleń pn. „Analiza danych i programowanie w środowisku R” w ramach realizacji projektu unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. 10.10.2018 18.10.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OPZ 10.10.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 10.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy 10.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 10.10.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - wzór umowy 10.10.2018
Załącznik nr 2 do umowy - zlecenie usługi 10.10.2018
Załącznik nr 4 do umowy - protokół odbioru 10.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.10.2018
WRO-WA.2720.169.2018
Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1800 sztuk kocy piknikowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek rzeczowy dla gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu budżetów gospodarstw domowych w 2018 roku 05.10.2018 11.10.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 05.10.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy 05.10.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 05.10.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 05.10.2018
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 10.10.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.10.2018
WRO-WA.2720.181.2018
Zapytanie ofertowe na: Zakup energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu 14.09.2018 21.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 14.09.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 14.09.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 14.09.2018
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 14.09.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 27.09.2018
WRO-WA.2720.185.2018
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Analiza danych w środowisku R” w ramach realizacji projektu unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” 11.09.2018 19.09.2018
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 11.09.2018
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 11.09.2018
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 11.09.2018
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy wraz z załącznikami 11.09.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.09.2018
  1  2  3  4  5    
Do góry