Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.271.2.2019
Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap II 16.05.2019 31.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.05.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 16.05.2019
Załacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków 16.05.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - przesłanki wykluczenia 16.05.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót 16.05.2019
Załacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób 16.05.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 16.05.2019
Załącznik nr 2 do umowy - Karta gwarancyjna 16.05.2019
Załacznik nr 4 do umowy - Wykaz pracowników 16.05.2019
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy 16.05.2019
Załącznik nr 6 do umowy - Protokól odbioru 16.05.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa 16.05.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów 16.05.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna 16.05.2019
Wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2019
Protokół z otwarcia ofert w dniu 31-05-2019 31.05.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.07.2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane 23.08.2019
WRO-WA.271.1.2019
Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap II 25.04.2019 14.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.04.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.05.2019
Do góry