Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2021
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek.

Przedstawione w publikacji wskaźniki natężenia pozwalają porównać stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, które są realizowane poprzez zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, w tym w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji publicznej, kultury, infrastruktury komunalnej, utrzymania czystości i porządku.

Publikacja zawiera uwagi ogólne, obejmujące podstawowe definicje  i pojęcia stosowane w  sprawozdawczości GUS, będącej głównym źródłem danych oraz uwarunkowania prawne. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł administracyjnych tzn. informacje o drogach pochodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, informacje o finansach samorządów ze  sprawozdań Ministerstwa Finansów, natomiast dane o edukacji opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. Część tabelaryczną rozpoczyna tablica przeglądowa  przedstawiająca podstawowe dane o mieniu gmin i powiatów w latach 2005, 2010, 2015 oraz 2018-2020, w przekroju województw

Przekroje: powiaty, gminy
Do góry