Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.12.2015
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Celem opracowania publikacji jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, tak aby zawarte w niej informacje uwzględniały te elementy mienia, które
służą realizacji zadań własnych tych jednostek. Układ tematyczny i forma prezentacji danych zostały nieznacznie zmienione w porównaniu do wydania poprzedniego. W obecnej edycji nie przedstawiono danych o środkach trwałych jednostek i zakładów budżetowych gmin i powiatów natomiast dodatkowo zaprezentowano informacje dotyczące finansowania i współfinansowania programów i projektów unijnych, wydatki gmin zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ścieżki rowerowe.
Przedstawione wskaźniki natężenia pozwalają porównać stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy i powiatu, które są realizowane poprzez zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, w tym w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji publicznej, kultury, infrastruktury komunalnej, utrzymania czystości i porządku.
Część tabelaryczną publikacji poprzedzają uwagi metodologiczne, obejmujące podstawowe definicje i pojęcia stosowane w sprawozdawczości GUS, będącej głównym źródłem danych. Informacje o drogach pochodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o finansach samorządów ze sprawozdań Ministerstwa Finansów, natomiast dane o edukacji opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. Opracowanie rozpoczynają tablice przeglądowe  przedstawiające podstawowe dane mieniu gmin i powiatów w latach 2000, 2005, 2010 oraz 2012-2014 w przekroju województw.

Przekroje: powiaty, gminy
Do góry