Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mienie gmin i powiatów w latach 2009-2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.03.2013
Częstotliwość wydania: Co 2-3 lata

Celem opracowania jest zaprezentowanie w sposób kompleksowy danych statystycznych dotyczących majątku będącego w gestii jednostek samorządu terytorialnego
szczebla gminnego i powiatowego, tak aby uwzględniały te elementy mienia, które służą realizacji zadań własnych tych jednostek.
Układ tematyczny i forma prezentacji danych pozostają niezmienione w porównaniu do wydania poprzedniego. Przedstawione wskaźniki natężenia pozwalają porównać stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego gminy i powiatu, które są realizowane poprzez zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, w tym w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji publicznej, kultury, infrastruktury komunalnej, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Część tabelaryczną publikacji poprzedzają uwagi metodologiczne, obejmujące podstawowe definicje i pojęcia stosowane w sprawozdawczości GUS, będącej głównym
źródłem danych. Informacje o finansach samorządów prezentowane są na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów, a dane dotyczące edukacji pochodzą z Systemu
Informacji Oświatowej.
Opracowanie rozpoczynają tablice przeglądowe przedstawiające podstawowe dane o mieniu gmin i powiatów w latach 2000, 2005 oraz 2009-2011 w przekroju województw. Szczegółowe dane statystyczne, charakteryzujące stan majątkowy jednostek samorządu terytorialnego, zaprezentowano w 24 tablicach tematycznych.

Przekroje: powiaty, gminy

Pliki do pobrania

Pobierz ...
Pobierz 3.42 MB
Pobierz ...
Pobierz 6.52 MB
Do góry