Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Euroregiony na granicach Polski 2007

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.03.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Celem publikacji jest dostarczenie kompleksowych i aktualnych informacji o współpracy euroregionalnej prowadzonej na granicach Polski. Opracowanie składa się z czterech części poprzedzonych spisami: tablic, rysunków i map oraz uwagami ogólnymi.
W części pierwszej zaprezentowano informacje ogólne o współpracy transgranicznej w Europie. Określono cele i podstawy prawne tej współpracy. W tej części publikacji ukazano także zróżnicowanie zaawansowania procesów euroregionalizacji na granicach krajów sąsiadujących z Polską.
Część druga dotyczy aktualnego stanu współpracy euroregionalnej w Polsce. Przedstawiono w niej chronologię powstawania euroregionów na obszarach przygranicznych naszego kraju oraz syntetyczną analizę celów, zadań i barier współpracy transgranicznej. W tej części zaprezentowano także wybrane dane i wskaźniki statystyczne charakteryzujące krajowe części euroregionów.
Część trzecia zawiera informacje o wielkości i kierunkach wykorzystania w euroregionach środków pomocowych Unii Europejskiej z programów Phare CBC i Interreg III A w ramach tzw. „małych projektów euroregionalnych”. Przedstawiono w niej m.in. rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć oraz rodzaje instytucji, które najczęściej je realizowały.
Część czwarta zawiera usystematyzowane zestawy aktualnych informacji statystyczno-opisowych o wszystkich euroregionach na granicach Polski. Informacje te dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania euroregionów, zaprezentowano je w identycznym układzie analitycznym wraz z mapami i wykazami członków.
Publikacja zawiera także zasób informacji statystycznych o zagranicznych częściach większości euroregionów. Istotnym wzbogaceniem publikacji są zestawy kolorowych kartogramów opracowanych dla każdego z euroregionów. Przedstawiono na nich wybrane informacje i wskaźniki statystyczne.

Przekroje: euroregiony, kraje, województwa

Pliki do pobrania

Do góry