Zmiana organizacji pracy Urzędu, w tym rejestru REGON i Informatorium od 13 marca 2020 r. do odwołania

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i interesantów Urzędu Statystycznego uprzejmie informujemy, że w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), od 13 marca 2020 roku do odwołania wprowadzamy zmiany organizacji pracy Urzędu, w tym ograniczenie dostępu do Informatorium oraz zalecenie ograniczenia kontaktu bezpośredniego podczas wydawania zaświadczeń REGON.

Obsługa telefoniczna klientów będzie prowadzona od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:00.


Kontakt z Informatorium w Urzędzie Statystycznym:

Od 13 marca br. do odwołania Informatorium US prowadzi obsługę klientów wyłącznie telefonicznie i poprzez korespondencję elektroniczną i pocztową.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego Informatorium pod numerem infolinii statystycznej   +48 22 279 99 99  oraz poprzez:

  • pocztę elektroniczną:  
  • przesłanie pytań w formie pisemnej na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31

Szczegółowe informacje znajdują się: https://wroclaw.stat.gov.pl/informacje-o-urzedzie/informacje-ogolne/zamowienia-na-dane-statystyczne


Kontakt z Urzędami Statystycznymi w sprawach dotyczących rejestru REGON.

W sprawach związanych z wpisami do rejestru REGON zachęcamy do przesyłania formularzy RG https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/  - wraz z towarzyszącą dokumentacją:

oraz do kontaktu telefonicznego z urzędami statystycznymi

 Więcej informacji o rejestrze REGON znajduje się na stronie: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/