Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO i stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.06.2022

UWAGA!

Od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony stopień alarmowy BRAVO oraz CHARLIE-CRP (jest to przedłużenie okresu obowiązywania 2. stopnia alarmowego BRAVO i 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 21 lutego 2022 roku).

W związku z powyższym należy zachować zwiększoną czujność wobec mogących wystąpić w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej zdarzeń, które odbiegają od normy, zakłócają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej lub zagrażają dostępności świadczonych usług elektronicznych.

Potencjalne przypadki utraty poufności, dostępności lub integralności informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej, jak również stwierdzone nieautoryzowane działania związane z przetwarzaniem informacji lub zakłócenia w pracy systemów teleinformatycznych statystyki publicznej należy zgłaszać na adres:

  • na adres SerwisDesk sd@stat.gov.pl
  • lub telefonicznie na nr 71 37 16 300.

FORMY ZDARZEŃ O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

Urządzenia i materiały wybuchowe
Sprawca za pomocą materiałów wybuchowych dąży do zabicia jak największej liczby osób lub zniszczenia największej liczby osób lub zniszczenia konkretnego obiektu. Najbardziej narażone na tego typu ataki są ciągi komunikacyjne, wydarzenia publiczne oraz miejsca i budynki użyteczności publicznej. Sprawca może dysponować więcej niż jednym ładunkiem wybuchowym, dlatego nigdy nie można wykluczyć kolejnych eksplozji w podobnym czasie i miejscu.

Uzbrojony sprawca
Jedną z form zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest działanie uzbrojonego sprawcy. Najczęściej przybiera ono formę ataku tzw. „masowego zabójcy” lub sytuacji zakładniczej. Atak "masowego zabójcy" może przerodzić się w sytuację zakładniczą i odwrotnie.

Czynniki skażenia
Czynniki skażenia czyli substancje chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne (CBRN). Najpopularniejszą formą ataku terrorystycznego przy wykorzystaniu czynników skażenia jest przesłanie ich za pomocą przesyłki pocztowej.

Cyberterroryzm
Mianem cyberterroryzmu można określić takie działania jak: ataki hakerskie, kradzież danych, infekowanie stron internetowych i systemów w celu uzyskania środków finansowych na działalność lub ataki terrorystyczne, a także prowadzenie działań propagandowych i radykalizacyjnych.

Do góry