Sytuacja społeczno gospodarcza województwa dolnośląskiego w lutym 2015 r. Wybrane dane o podregionach i powiatach