Dnia 19 maja 2017 r.  w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu odbędą się warsztaty pt.: „Praktyczne aspekty pozyskania informacji statystycznej z Banku Danych Lokalnych i powiązanych baz Głównego Urzędu Statystycznego”.

Ponadto zapraszamy na:

- pokazy filmów promujących produkty informatyczne powstałe w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

- prezentację wydawnictw i stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,

- prezentację praktycznego wykorzystania nowych produktów informatycznych, służących do tworzenia zestawień tabelarycznych i graficznej prezentacji danych statystycznych.

W tym dniu zostanie również uruchomiony Punkt Informacyjny, w którym będzie można zapoznać się z aktualną ofertą wydawniczą Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w dniu 19 maja 2017 r.